U bent hier: Homepage » Syndicus

Inleiding

"mede-eigenaars hebben er alle belang bij dat hun eigendom beheerd wordt door een gediplomeerd en ervaren syndicus"

Door de nieuwe wet op mede-eigendom, die in voege getreden is op 1/9/2010, is het beheer van gebouwen in mede-eigendom een complexe materie geworden. Het is daarom dat de wetgever dit beheer laat uitvoeren door een syndicus. Dit beheer dient zo vakkundig mogelijk uitgevoerd te worden en het is dus de syndicus die er de verantwoordelijkheid over draagt.

Het is ook dankzij deze wetgeving dat de taken van de syndicus zijn vastgelegd.

Taken van een syndicus

De taak van de syndicus staat meestal omschreven in het reglement van mede-eigendom. Deze taak bestaat uit een administratief, financiëel en technisch gedeelte.

Het administratief beheer is de administratie die wij voeren om het beheer van de mede-eigendom op een duidelijke en transparante wijze op te volgen en dit conform de wet, de basisakte, het reglement van mede-eigendom en volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Het financiële beheer houdt ondermeer in het samenstellen van het werkingskapitaal, het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen, het omslaan van de kosten over de mede-eigenaars, het invorderen van de verschuldigde bedragen, het opstarten van een reservefonds indien gewenst, enz.
Jaarlijks zal de boekhouding gecontroleerd worden en zal ter gelegenheid van de statutaire algemene vergadering van de mede-eigenaars , de décharge omtrent het financieel beheer gegeven worden.

Het technische beheer omhelst het bedrijfsklaar houden van technische installaties, onderhouden van het gemeenschappelijk patrimonium, laten herstellen van occasionele defecten, enz.

Referenties en prijsaanvraag op verzoek.